Gröna plattan: Samverkan

Datum:

Tid: 12.00–19.00

Plats: Sergels torg

Torsdag 2 juni fokuserar Gröna plattan på samverkan. Hur kan olika aktörer jobba tillsammans för bättre miljö och klimat?

På samtalsscenen kan du under hela dagen följa intressanta samtal om Stockholms roll i klimat- och miljöarbetet.

I trädgårdsscenen får du en naturupplevelse mitt i city och kan lära dig mer om biologisk mångfald genom samtal och workshops. 

Du som är ung kan delta i flera spännande workshops.

Programmet 2 juni

Torsdag 2 juni har Gröna plattan tema samverkan.

Gröna plattan

Stockholm är i juni värdstad för FN-konferensen som uppmärksammar att det är 50 år sedan som världssamfundet höll sin första miljökonferens, just i Stockholm.

I samband med det bjuder Stockholms stad på publika aktiviteter på Sergels torg: Gröna plattan.

Ta del av forskning, kunskap och praktiska tips om miljö och klimat på ett pedagogiskt och spännande sätt. Rulla en fröboll eller diskutera miljöfrågor med stadens hållbarhetsexperter.