Samtalsscenen torsdag 2 juni - Gröna plattan

Datum:

Tid:

Plats: Sergels torg

På Gröna plattan finns en samtalsscen där programledare Fritte Fritzon möter forskare, experter och intressanta personer som samtalar kring olika perspektiv av miljö- och klimatfrågor.

Vid scenen finns Greenroom där du kan prata med stadens representanter om hållbarhetsarbetet i Stockholms stad.

Miljöborgarrådet inleder

12.45–13.00

Katarina Luhr, Stockholm stads miljöborgarråd inleder samtalsprogrammet.

Katarina Luhr, Stockholm stads miljöborgarråd

Hur allt startade: FN:s miljökonferens i Stockholm 1972

13.00–13.30
För 50 år sen arrangerades FN:s allra första miljökonferens. Den har gjort stora avtryck, bland annat med slutdeklarationens 26 principer som är grunden för internationell miljörätt och upprättandet av FN:s miljöprogram UNEP. För Sverige var det mycket hedrande att FN bad Sverige och Stockholm att arrangera 1972 års miljökonferens.

Ingvar Carlsson, Sveriges förste miljöminister, och Jan Mårtenson, ambassadör och generalsekreterare för den svenska nationalkommittén för FN-konferensen 1972, minns hur mötet kom till för 50 år sedan.

Ingvar Carlsson, Sveriges förste miljöminister, och Jan Mårtenson, ambassadör och generalsekreterare för den svenska nationalkommittén för FN-konferensen 1972. Foto: Gunnar Frisell och Andreas von Gegerfelt

Framåtblickar: Var är vi nu?

13.30–14.00
Fredrika Andersson som representerade Sverige i FN:s senaste klimatmöte i Glasgow 2021 genom LSU – Sveriges ungdomsorganisationer blickar framåt tillsammans med Signe Propst, ordförande i Fältbiologerna.

Fredrika Andersson som representerade Sverige i FN:s senaste klimatmöte i Glasgow 2021 genom LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Signe Propst, ordförande i Fältbiologerna.

Stadens internationella samarbeten om EU och klimatet

14.00–14.30
Städerna har tagit på sig ledartröjan när det gäller klimatfrågan och Stockholm har just antagits av EU som en av 100 utvalda städer att delta i en satsning om att bli klimatneutrala 2030.

Fanny Ståhlkrantz och Agata Uhlhorn, EU Policy Advisors i Stockholms stad berättar om stadens internationella arbete med klimat, miljö, energi och transportfrågor.

Fanny Ståhlkrantz och Agata Uhlhorn, EU Policy Advisors, Stockholms stad

Trippel Helix: Staden, näringslivet och akademin

15.00–15.30
Trippel helix är en innovationsmodell för samverkan mellan näringslivet, akademin och staden. Flera unika samarbeten är upprättade där de tre krokar arm för att nå de ambitiösa målen. Samtalet rör sig kring hur man tillsammans kan nå ännu längre i miljö- och klimatarbetet.

Medverkar gör Lisen Schultz, director of education SRC, Stockholm Resilience Centre, Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur Svenskt Näringsliv och Karin Ekdahl Wästberg, Stockholms stads innovationsdirektör.

Lisen Schultz, Director of Education SRC, Stockholm Resilience Centre, Marie Trogstam, Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur Svenskt Näringsliv och Karin Ekdahl Wästberg, Stockholms stads innovationsdirektör. Foto Eva-Lotta Jansson, Staffan Tell
Karin Ekdahl Wästberg, Stockholms stads innovationsdirektör. Foto Mårten Sessler

”Allt börjar med oss unga” Miljöforum i Rinkeby-Kista

16.00–16.30
Sommarjobbsprojektet blev ett ungdomsforum och viktig röst i klimat- och miljöarbetet. Stadsdelsförvaltningen lyssnande på ungdomarna som tog sig an stora framtidsfrågor i samarbete med bland andra Klimatpsykologerna.

Laura Sanchez, hållbarhetsstrateg, Ellen Samuelsson, ungdomshandledare på Framtidens hus i Rinkeby och Gerdn Hossein, gymnasieelev.

Laura Sanchez, hållbarhetsstrateg, Ellen Samuelsson, ungdomshandledare på Framtidens hus i Rinkeby
Gerdn Hossein, gymnasieelev.

Hur blir vi hållbara? Agenda 2030 och Stockholms stad

17.00–17.30
Lyssna på medlemmar ur Stockholms stads Agenda 2030-råd om Stockholms framtida utmaningar. Medverkar gör Gertrud Åström, fil/tekn dr HC och jämställdhetsexpert och Marika Markovits, domprost i Stockholm Gustav Fridolin, ordförande i Stockholms stads Agenda 2030-råd.

Gertrud Åström, fil/tekn dr HC och jämställdhetsexpert, Marika Markovits, domprost i Stockholm.
Gustav Fridolin, ordförande i Stockholms stads Agenda 2030-råd.

Om att förändra vår syn på naturen i stället för att förändra naturen

18.00–18.45
Vilka relationer har vi människor till naturen egentligen? Vad händer om vi ser naturen som en mentor och musa i stället för ett lager av råvaror?

FN:s dokument ”Making Peace with Nature” (UNEP 2021) lyfter att alla har en roll att spela så att människans innovationsförmåga, teknologi och samverkan skiftar fokus från att förändra naturen till att ändra människans relation till naturen.

Medverkar gör Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, Fredrik Moberg, chef för organisationen Albaeco och vid Stockholm Resilience Centre Stockholms universitet, Linda Beijer kulturchef, Kulturhuset Stadsteatern samt Elin Aronsen Beis, CEO Foodloopz.

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och Fredrik Moberg, chef för organisationen Albaeco, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Foto: Robert Blombäck och Jakob Lundberg
Linda Beijer kulturchef, Kulturhuset Stadsteatern samt Elin Aronsen Beis, CEO Foodloopz. Foto: Matilda Rahm(Linda Beijer)

Gröna plattan

Stockholm är i juni värdstad för FN-konferensen som uppmärksammar att det är 50 år sedan som världssamfundet höll sin första miljökonferens, just i Stockholm.

I samband med det bjuder Stockholms stad på publika aktiviteter på Sergels torg: Gröna plattan.

Ta del av forskning, kunskap och praktiska tips om miljö och klimat på ett pedagogiskt och spännande sätt. Rulla en fröboll eller diskutera miljöfrågor med stadens hållbarhetsexperter.