Workshops för unga - Gröna plattan

Datum:

Tid:

Plats: Sergels torg

För dig som är ung finns flera workshops för att få möjlighet att fördjupa sig i miljö- och klimatfrågan ur olika perspektiv. Vissa behöver man anmäla sig till andra är öppna. Vi håller till i Kulturhuset Galleri 1 som har ingång från gatuplan mitt emot fontänen.

Stockholm +50 och Agenda 2030 – ungas röster

Ungdomar mellan 16 och 25 är välkomna att analysera och diskutera hur den globala hållbarhetsagendan 2030 stärks genom FNs högnivåmöte Stockholm +50. Vi reflekterar och resonerar kring hur faktorer i vår omgivning och de egna besluten påverkar utveckling i närmiljön och globalt. Hur påverkar forskning och framsteg klimatfrågorna? Vilka beslut av ekonomisk och social karaktär kan minska utsläpp och vända utvecklingen? Vad är min roll i det stora sammanhanget?

Att leva hållbart: Bli en Minimeringsmästare "MINI"

12.00–14.00

”Börja där du är, ta vad du har och lek att du kan!” är devisen i boken ”Lek istället för köp: 144 kreativa tips för att köpa mindre och skapa mer” och utgångspunkten i denna workshop. Det blir roliga och kreativa stationer där barnen får testa allt från att skapa egna leksaker till att resa i sin fantasi.

Medverkar gör författare Lisa Mannberg, verksamhetsutvecklare Öppna förskolan, Skärholmens stadsdelsförvaltning tillsammans med Stockholm stads miljöförvaltning.

Hur kan vi skapa fiffiga lösningar med biomimikry

14.30–17.00

Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll våra liv. I Stockholm bidrar grönytor med platser som man kan leka på samtidigt som de dämpar trafikbuller och gör så att vatten kan rinna undan efter ett regnoväder. I den här workshopen får du pröva hur du vill att framtidens Stockholm ska se ut och vilka växter och djur tycker du är viktiga i staden? Det vill vi forskare som håller i workshopen gärna veta! Du får också prova biomimikry som betyder att efterlikna fiffiga lösningar som finns i naturen.

Här är lite spännande inspiration:

  • Husfasader som tvättar sig själva utan giftiga lösningsmedel genom att efterlikna de mikroskopiskt små strukturer som gör att smuts rinner av en lotusblommas blad.
  • Båtar som inte behöver målas med miljöfarliga bottenfärger och istället kan minska både bränsleförbrukningen och risken för påväxt av musslor och alger genom att härma hajars skinn.
  • Knölvalens fenor kan inspirera till effektivare vindkraftverk.
  • Termitstackar kan inspirera till mer energisnål luftkonditionering.
  • Genom att efterlikna Riddarfjärilars mattsvarta vingar som absorberar ljus riktigt bra – för solceller.

Alla åldrar. Maxantal 30 personer och lokalen har begränsad plats för barnvagnar. Ingen anmälan, först till kvarn.
Arrangör: Stockholm Resilience Center och Kulturhuset Stadsteatern.

Gröna plattan

Stockholm är i juni värdstad för FN-konferensen som uppmärksammar att det är 50 år sedan som världssamfundet höll sin första miljökonferens, just i Stockholm.

I samband med det bjuder Stockholms stad på publika aktiviteter på Sergels torg: Gröna plattan.

Ta del av forskning, kunskap och praktiska tips om miljö och klimat på ett pedagogiskt och spännande sätt. Rulla en fröboll eller diskutera miljöfrågor med stadens hållbarhetsexperter.