Sommarplats: Gullmarsplan

Gullmarsplan är en livlig knutpunkt. Under sommaren är torget en sommarplats som välkomnar besökare till en trevlig stund.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar stadens gator och torg ut när sommargågatorna, sommartorgen och pop up-parkerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2022. En del på samma ställe, andra på helt nya.

När Gullmarsplan blir sommartorg leds trafiken om och det blir lättare att stanna till och umgås. De möbler och växter som redan finns på platsen kompletteras med sommarspecifika möbler.

Samarbete för ett tryggare Gullmarsplan

Sommar- och vintertorget på Gullmarsplan är ett resultat av ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar.

Syftet är att utveckla Gullmarsplan och Nynäsvägen och att skapa en trevligare, tryggare och mer öppen plats framförallt för gående, cyklister, boende och besökare. Genom att göra torget till en sommarplats kan olika lösningar testas och utvärderas för framtida, permanenta förändringar.

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarplatser

Uppdaterad