Sommarplats: Gustav Adolfs torg

Här kan du njuta av sommaren med utsikt över Kungliga Slottet och Strömmen.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar staden upp när sommargågatorna, sommartorgen och sommarkajerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2023. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Förvandlingen från trafikplats till öppet torg

Med relativt enkla medel förvandlades Gustav Adolfs torg till ett öppet och mer välkomnande torg. Filmen visar i korta drag hur det gick till, från idé till verklighet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarplatser

Uppdaterad