Sommarplats: Gustav Adolfs torg

Sommartorget pryds av växter, blommor och behaglig belysning.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar stadens gator och torg ut när sommargågatorna, sommartorgen och pop up-parkerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2022. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Gustav Adolfs torg har bytt skepnad. Istället för trafik rymmer det anrika torget växter, blommor, behaglig belysning och sittgrupper under sommaren. Tanken är att torget utanför Operan fortsatt ska vara en plats för umgänge och kultur.

Förvandlingen från trafikplats till öppet torg

Med relativt enkla medel genomfördes projektet med Gustav Adolfs torg, från beslut och projektstart till ett öppet, välkomnande torg. Filmen visar i korta drag hur det gick till, från idé till verklighet.

Samarbetspartners för ett somrigt Gustav Adolfs torg

Stockholms stad samarbetar med Operan, Medelhavsmuseet, Statens Fastighetsverk och kulturförvaltningen i planeringen av Gustav Adolfs torg. Syftet är att skapa en plats som möjliggör för olika verksamheter att ta plats och skapa ett aktivt och levande torg.

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarplatser

Uppdaterad