Sommarplats: Järnvägsparken

Under sommaren blir Järnvägsparken en pop up-park med sittplatser och food trucks.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar stadens gator och torg ut när sommargågatorna, sommartorgen och pop up-parkerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2022. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Järnvägsparken i sommarskrud

Under sommaren gjorde Stockholms stad om parken i samarbete med Glad stad för att testa hur parken kan göras om till en både skönare och tryggare plats.

Pop up-parker

Pop up-parkerna är mindre oaser i stadsmiljön. Här kan du ta en paus och njuta av staden bland växter och möbler. Staden anordnar egna pop up-parker men stockholmarna har själva möjlighet att söka tillstånd för att ställa upp en egen park. Håll utkik efter parkerna på stadens gator och kajer.

Sommarplatser

Uppdaterad