Sommarplats: Norra Stationsgatan

Som en glad liten överraskning på gränsen mellan Hagastaden och Vasastan, dyker Stockholms minsta sommarplats upp.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pop up-parker

Pop up-parker är mindre oaser i stadsmiljön – en liten överraskning på en plats som varken är ett torg, en gågata eller en kaj.

Sommarplatser

Uppdaterad