Sommarplats: Norra Stationsgatan

Som en glad liten överraskning på gränsen mellan Hagastaden och Vasastan, dyker Stockholms minsta sommarplats upp.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar staden upp när sommargågatorna, sommartorgen, pop up-parkerna och sommarkajerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2023. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pop up-parker

Pop up-parker är mindre oaser i stadsmiljön – en liten överraskning på en plats som varken är ett torg, en gågata eller en kaj.

Sommarplatser

Uppdaterad