Vinterplats: Sandåsgatan

Sandåsgatan blir en liten vinteroas under årets kalla månader.

Den lilla återvändsgatan i Vasastan ramas in av trädlådor klädda med varm belysning och växter som brandstarr, murgröna och alunrot. Här finns också två stora stockar som är tänkta att sitta på. Slå dig ner här för en stunds paus.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vinterplatser

Under vintermånaderna kan du på vinterplatserna njuta av extra sittplatser, vinterväxter och belysning som lyser upp i mörkret.

Vinterplatser

Uppdaterad