Sergels torg

Sergels torg, Stockholms hjärta, är ett offentligt rum i ständig rörelse och förändring. Här kan du uppleva konst och kultur. Skapat av många och gratis för alla.

Alla känner till Plattan. Det är en av Sveriges mest kända offentliga platser och på torget samlas människor från världens alla hörn. Ett vardagsrum för stockholmare och besökare. Här uttrycker människor sin glädje och sin sorg. 

Nu fylls Sergels torg av konst, kultur och upplevelser för alla. Tillfälliga konsthändelser, scenkonst och arkitektur i världsklass. Torget erbjuder alltid något – under hela året.

Konst och upplevelser

Scenkonst och musik på Sergels torg är lika mycket till för dig som vill bara vill titta på som för dig som gillar att sjunga eller dansa med. Ett DJ-set, en cirkusakt, en hoppbana för käpphästar eller högvaktens högtidliga vaktavlösning. Var med och skapa ditt eget minne på torget och dela din upplevelse med familj, vänner eller någon du aldrig träffat förut. Här finns något för alla att uppleva och glädjas av.

Ta en konstpaus på Sergels torg

Sergels torg är en av Sveriges mest kända offentliga platser. Mitt i Stockholms innerstad, och med Sveriges största knutpunkt för kollektivtrafik, passerar tusentals människor dagligen. Det har genom åren varit en given plats för demonstrationer, manifestationer, hyllningar, musik, kultur och konst.

Platsen och den modernistiska arkitekturen

Sergels torg är arkitektoniskt unikt i sitt slag i Sverige och ovanligt även internationellt sett. Torget utgör en av de kraftigaste symbolerna för modernismen i Sverige.

Sergels torg består av två nivåer, en övre cirkulationsplats för biltrafik och en nedre öppen torgyta med stråk för fotgängare. På den övre delen ligger Soltorget och på den nedre delen Plattan. Torget avslutas mot söder av Kulturhuset som är att betrakta som en integrerad del av torget. Mot norr avgränsas torget av Klarabergsgatan och den mötande 1960-tals bebyggelsen i kvarteret Sporren och den femte Hötorgsskrapan i kvarteret stigbygeln.

Återupplev Sergels torg 2020

Tomma lokaler och ett annorlunda år förvandlade Sergels torg till ett urbant utomhusgalleri fyllt av bland annat ljudkonst, möbelkonst och muralmålningar. Botanisera bland tidigare konst- och kulturupplevelser torget.

På Sergels torg

På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholm stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans skapar vi ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas. Vi gör det genom att under stora delar av året tillföra sittplatser, konst, kultur, aktiviteter och program, gratis för alla och skapat av många.

På Sergels torg genomförs i samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, fastighetskontoret, Kulturhuset Stadsteatern, AMF Fastigheter, Axfast, Vasakronan, City i Samverkan och Gålöstiftelsen.

Uppdaterad