Disrupting Ebb and Flow

Installationen Disrupting Ebb and Flow refererar till tidvattnet och relationen mellan jorden och månen och består av 12 trianglar uppbyggda av reflekterande spegelfolie.

Datum: 10 maj–7 juni 2023
Plats: På Sergels torg

Trianglarna speglar arkitekturen på platsen såsom plattorna på Sergels torg, glaspartierna på Kulturhuset och vattnet vid obelisken. Ljudet i verket skapas i samarbete med kompositören Brenda El Rayes och består av ljudfragment från Sergels torg. Elin Stampe, konstnär och scenograf, intresserar sig i sitt konstnärliga arbete för flöden, rörelse och rytm.

Uppdaterad