Klimatgalleriet

Besök Klimatgalleriets utställning som ska inspirera till nytänkande inom stadsbyggnad, arkitektur och design.

Galleriet består av sjutton tävlingsbidrag som med innovativa och kreativa angreppssätt försöker hitta klimatvinster inom stadsbyggnad, arkitektur och design.

Datum: 30 mars–16 april 2023
Plats:
Sergels torgs utomhusgalleri, övre plan Sergels torg

Tävlingsbidragen i Klimatgalleriets idétävling tänker utanför, innanför och bortom boxen. Bidragen visar också på byggnadstekniska lösningar, produktutveckling och nytänkande inom metod- och processverktyg

Sam Keshavarz, landskapsarkitekt och en av grundarna av (Klimat)galleriet

Utställningen är arrangerad av Klimatgalleriet i samarbete med På Sergels torg. Du kan även se alla bidrag digitalt på Klimatgalleriets webbplats och Instagramkonto.

Uppdaterad