The Flag project

Konstnären Jacob Dahlgren in skolungdomar från olika delar av Stockholmsområdet till ett kollektivt konstprojekt i skaparglädjens och samtidskonstens förtecken. Se hur det gemensamma projektet växer fram i ateljén på Sergels torg.

Ateljé: 7 mars–21 april
Utställning: 21 april–31 maj

En tillfällig ateljé på Plattan blir en förlängning av skolornas bildsalar när eleverna skapar konst tillsammans med konstnären. Resultatet blir en utställning på torget.

Med The Flag project vill Jacob Dahlgren visa att oavsett bakgrund och förkunskaper har alla förmåga att skapa konst. Konsten kan i sig också vara en inspirationskälla till annan kreativt tänkande och förenar människor i samhandling och dialog. Konstnärens förhoppning är att skolungdomar från olika skolor ska kunna mötas med konsten som språngbräda för nya sociala möten.

Jacob Dahlgren är en ledande konstnär inom den svenska samtidskonsten med orkestreringar av abstraktion och färg i olika form och material.

Uppdaterad