Sommarplats: Akalla torg

Under sommaren bjuder Akalla på sommarhäng när möbler, växter och blommor intar torget mitt i centrum. Välkommen att slå dig ner för en stunds avkoppling bland de vackra blommorna som pryder torget.

Sommarplatsen är stängd

Varje år blommar stadens gator och torg ut när sommargågatorna, sommartorgen och pop up-parkerna gör sitt intåg. Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2022. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Från skärgård till sommartorg

Akalla var en del av ytterskärgården på stenåldern och redan under bronsåldern bodde de första människorna här. År 1970 var Akalla, som ingår i den så kallade Norra Järvastaden, en av de sista delarna i miljonprogrammet.

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarplatser

Uppdaterad