Grönlandsgången och Grönlandstorget

Under hösten kommer Grönlandsgången och Grönlandstorget att få ny möblering, ny konstnärlig utsmyckning, nya växter samt utsmyckande belysning

dekorativ bild

Nu pågår arbetet med att förbereda en ny gestaltning av Grönlandsgången och Grönlandstorget.

Under sommaren har konstverket och möbeln Sommarfamn välkomnat besökare till korsningen Kistagången och Grönlandsgången. Längs med Grönlandsgången har rörelseglädje inspirerat besökare i alla åldrar till aktivitet.

Nu pågår arbeten med att förbereda för den nya gestaltningen på Grönlandsgången och Grönlandstorget som kommer att vara på plats i november månad. Det innebär att

  • Konstverket och möbeln Vinterfamn flyttas från platsen korsningen Kistagången och Grönlandsgången
  • Pusselbiten från konstmattan Tidlös harmoni blästras bort från korsningen Kistagången och Grönlandsgången
  • Rörelseglädje blästras bort från Grönlandsgången.

Längsmed Grönlandsgången kommer ett konstverk målas på marken här kommer även möbler som inspirerar till rörelse att placeras.

Redan nu kan besökare uppleva den konstnärliga belysningen på träd både i Grönlandsparken och längs med Grönlandsgången.

Uppdaterad