Samtal: Gunilla Lundgren, Rinkeby 50 år och Nobel i Rinkeby

Träffa författaren Gunilla Lundgren och inbjudna gäster på Rinkeby bibliotek i höst.

Gunilla Lundgren kom till Rinkeby 1971. Här skrev hon sin första bok tillsammans med tre romska flickor, som nyligen hade kommit till Sverige från Spanien. I femtio års tid har Gunilla Lundgren arbetat med att ge barn och unga i Rinkeby en röst. 1988 bjöds Nobelpristagaren i litteratur för första gången in till Rinkeby bibliotek för att träffa elever från närliggande skolor, en tradition som tack vare Gunilla Lundgren ägt rum på biblioteket under Nobelveckan varje år sedan dess.

Uppdaterad