Rinkebybocken. Konstnär: Nisse Zetterberg.

Konsten i tunnelbanan

Rinkebys tunnelbanestation är fylld av konst med inspiration från forntiden.

Stationens konstnärliga utsmyckningar är inspirerade av de många fornlämningar som hittats i stadsdelen. Verken är skapade av Nisse Zetterberg, Sven Sahlberg och Lennart Gram och har varit välkända inslag i Rinkebys tunnelbanemiljö sedan stationen invigdes den 31 augusti 1975.

Runsten i guldmosaik. Konstnär: Nisse Zetterberg.

Uppdaterad