Ortens drottning

Sommarjobbande ungdomar hyllar Rinkeby med filmer.

Under tre veckor sommaren 2020 arbetade 20 ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med att skapa hyllningsfilmer till Rinkebys 50-årsjubileum. Tillsammans med en professionell filmfotograf producerade ungdomarna sex korta filmer.

Ta del av ungdomarnas filmer på medborgarkontoret i sommar.

Uppdaterad