Välkommen till Rinkeby – en porträttutställning

Med inspiration från Arlandas ”Welcome to my hometown” välkomnas du i tunnelbanehallen av personer som på olika sätt bidragit och bidrar till Rinkebys utveckling och historia.

Till slutet av maj kan du se en porträttutställning med Rinkebyprofiler i tunnelbanehallen. Det finns många som gör mycket bra för Rinkeby – och här är några av dem. I utställningen hyllar de Rinkeby med egna citat eller dikter.

Från vänster: Esat Esen, Iman Elmi, Ismahan Ayranci, Thomas Beer och Alexandra Pascalidou.

Du är bäst av Esat Esen

”Till ungdomarna
jag möter
brukar jag säga:
Var dig själv.
Alla andra är upptagna.
Våga tro på dig själv!
Du är bäst.”

Esat Esen, fritidsledare på parkleken Rinken. Esat är uppvuxen i Rinkeby och arbetar sedan 2000 inom Rinkeby fritidsverksamhet.

Mitt hem av Iman Elmi

”Det här är mitt hem.
26 år har jag bott i Sverige.
Här är jag trygg och kan
göra vad jag vill.
Mitt andra hem
är i Somalia.
Jag känner mig rik
som har två kulturer!
Jag tar det bästa
från båda.”

Iman Elmi, föräldralots på Familjehuset i Rinkeby. Iman bor i Rinkeby sedan 1993 och stöttar dagligen familjer i stora och små frågor.

Min by av Ismahan Ayranci

”Rinkeby är min by,
inte bara mitt hem.
Jag brukar säga att
jag bara bytt by.
Jag älskar Rinkeby.”

Ismahan Ayranci, konsumentvägledare på Rinkeby medborgarkontor. Ismahan är uppvuxen i Rinkeby och arbetar där sedan 1986 – först inom barnomsorgen och idag på medborgarkontoret.

Rinkeby i mitt hjärta av Tomas Beer

”Det finns så mycket
potential här.
Det bästa med Rinkeby
är människorna.
De är öppna, rara,
ödmjuka, konkreta,
mjuka.
Här finns en kärna av
ödmjukhet, känsla och
omtanke för området.
En förståelse för varandra
även om här bor en mängd
olika nationaliteter.
Du är alltid hemma här.”

Tomas Beer, kulturpersonlighet. Tomas bodde i Rinkeby mellan 1971–1995 och var delaktig i uppstarten av Rinkebyfestivalen. Han har alltid arbetat med kultur- och fritidsfrågor för och med barn och unga i Rinkeby.

I Rinkeby av Alexandra Pascalidou som 14-åring

”Jag sitter och tittar ut
skrik, glädjerop och tjut...
I Rinkeby är det liv jämt
Man hör historier och skämt.

Tusentals språk och kulturer
det finns,
de är så många, att man inte
minns
egna seder och bruk!

Man träffar många olika
personligheter
som bor några meter
ifrån varandra,
dit kan man alltid vandra.

Alla är släkt och vänner
alla för varandra känner
Värme och mycket kärlek!!!

I Rinkeby är det liv!
Där kan man inte somna,
Så, ta en T-bana eller buss,
och hjärtligt...

VÄLKOMNA!!!”

Alexandra Pascalidou, författare, programledare och Rinkebyambassadör. Alexandra är uppvuxen i Rinkeby och hälsar ofta på hos föräldrarna som fortfarande bor kvar.

Uppdaterad