Sommarplats: Kornhamnstorg och Mälartorget

Kornhamnstorget och Mälartorget är två närliggande sommarplatser som är öppna från maj till mitten av oktober. Här har vi skapat plats för möbler, växter och spännande möten.

På Mälartorget finns massor med nya sittplatser där du kan vila fötterna och blicka ut över Riddarfjärden i sommar. Sommartorget knyts ihop med Munkbrogatan som har fått en hammock, trädlådor med både löv- och barrträd och urnor med pelargoner och annan plantering. Här har också verksamheterna längs gatan flyttat ut sina uteserveringar.

Följer du markmålningen längs Munkbrogatan upp till Lilla Nygatan väntar Kornhamnstorg. Här finns också massor med nya sittplatser tillsammans med två stora planteringar med sommarens flor.

Resultatet är att en stor del av hela västra Gamla stan blomstrar av liv och rörelse i sommar. I Gamla stan planeras också olika aktiviteter till exempel en historisk vandring, utställningar, gatumusik och andra uppträdanden som en del av den så kallade stadsmiljözonen. 

Så upplever du sommarplatserna

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Uppdaterad