Sommarplatser

Varje år blommar staden upp när sommargågatorna, sommartorgen och sommarkajerna gör sitt intåg. En del på samma ställe som tidigare år, andra på helt nya.

Sommaren 2023 görs fler än 40 platser runt om i Stockholm till somriga ytor för aktiviteter, evenemang, kultur och sommarhäng. Platserna utsmyckas med möbler, växter, blommor, kulturevenemang och konst.

På sommarplatserna begränsas trafiken för att göra mer plats för alla stockholmare och besökare under sommaren. Det görs bland annat genom att hyrda elsparkcyklar hindras från att köra snabbare än gångfart och det går heller inte att lämna en hyrd elsparkcykel på en sommarplats. Det är möjligt genom så kallad geofencing.

Du kan läsa mer om vad som händer på varje plats genom att klicka in dig på sommarplatsen via listorna nedan.

Sommargågator

Sommargågator är platser med begränsad trafik där du kan strosa mellan möbler, konst och växter. På flera av gatorna sker aktiviteter på initiativ både av staden och stockholmarna.

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarkajer

Stockholm är omgivet av vatten, något som gör vår vackra stad ännu mer attraktiv. Staden satsar på att ta till vara kajernas vackra miljöer och erbjuda aktiviteter på dem. Det bidrar till en mer levande stadsmiljö samtidigt som Stockholm fortsätter att utvecklas som sjöfartsstad med rörlig fartygstrafik.

På sommarplatserna

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du vara med?

Du som är företagare, privatperson eller del av en förening kan också vara med och hitta på aktiviteter på sommarplatserna. Det finns mängder av olika saker att hitta på till en sommarplats. Det kan vara att anordna en loppis, öppna en uteservering, ha ett odlingsevent eller något helt annat. För att få använda en offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Det är inte svårt att ansöka om tillstånd, men nödvändigt. På webben kan du följa en guide för hur du gör, steg för steg.

Stadens offentliga rum

Gator, torg, kajer och andra allmänna platser är några av Stockholms största och viktigaste tillgångar. Att de offentliga rummen är inbjudande och trygga platser för alla människor är grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Därför behöver det finnas goda förutsättningar för att gå, stå, cykla, sitta, titta, lyssna och prata.

Uppdaterad