Sommarplatser

Varje år blommar stadens gator och torg ut när sommargågatorna, sommartorgen och pop up-parkerna gör sitt intåg.

Du upplever staden på ett nytt sätt bland inbjudande sittplatser, växter, blommor och konst. Trafiken begränsas för att göra mer plats åt oss stockholmare under sommaren.

Nu är sommarplatserna stängda och öppnar igen 2022. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Sommargågator

Sommargågator är platser med begränsad trafik där du kan strosa mellan möbler, konst och växter speciellt framtagna för att höra sommaren till. På flera av gatorna sker aktiviteter under sommaren på initiativ både av staden och stockholmarna. Sedan de första två sommargatorna testades under 2015 har antalet platser ökat varje år. Det är tack vare ett nära samarbete med näringslivet, föreningar och stockholmarna.

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Pop up-parker

Pop up-parkerna är mindre oaser i stadsmiljön. Här kan du ta en paus och njuta av staden bland växter och möbler. Staden anordnar egna pop up-parker men stockholmarna har själva möjlighet att söka tillstånd för att ställa upp en egen park. Håll utkik efter parkerna på stadens gator och kajer.

      

Stadens offentliga rum – för ett Levande Stockholm

Gator, torg, kajer och andra allmänna platser är några av Stockholms största och viktigaste tillgångar. Att de offentliga rummen är inbjudande och trygga platser för alla människor är grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Därför behöver det finnas goda förutsättningar för att gå, stå, cykla, sitta, titta, lyssna och prata.

Uppdaterad