Gullmarsplan

Gullmarsplan är en livlig knutpunkt där stan möter söder om söder. I år är torget ett nytt tillskott i sommarplatsfamiljen i syfte att förbättra möjligheterna att gå och vara på torget. Ta dig en gungstund i en hammock och känn in stämningen!

När Gullmarsplan blir sommartorg leds trafiken om och det blir lättare att stanna till och umgås. De möbler och växter som redan finns på platsen kompletteras, bland annat med ett exemplar av storstolen som är något av en symbol för sommarplatserna. Där kan du ha gott om plats för dig själv eller dela hjärterum och stjärterum med någon annan.

På torget finns också bänkar och soffor som gjorda för en stunds avkoppling eller för att vänta på någon som kommer med buss, tunnelbana eller tvärbana. Om du inte passar på att njuta en stund i någon av hammockarna! Torget smyckas med växter, pelargonpelare och träd och ett par av stadens lejon vakar över platsen.

Samarbete för ett tryggare Gullmarsplan

Sommartorget på Gullmarsplan är ett resultat av ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar.

Syftet är att utveckla Gullmarsplan och Nynäsvägen och att skapa en trevligare, tryggare och mer öppen plats framförallt för gående, cyklister, boende och besökare. Genom att göra torget till en sommarplats kan olika lösningar testas och utvärderas för framtida, permanenta förändringar.

Ett coronasäkert besök

Upplev Stockholms sommarplatser på ett coronasäkert sätt. Det är allas personliga ansvar att följa rådande restriktioner, hålla avstånd och undvika trängsel. De program och aktiviteter som arrangeras på sommarplatserna är anpassade utifrån myndigheternas råd och rekommendationer.

Alla sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst.

Sommarplatser, konst och aktiviteter

Uppdaterad