Vinterplats: Gullmarsplan

Gullmarsplan är en livlig knutpunkt. Under vintern kan du stanna upp en stund i denna vintrigt ombonade miljö.

Trafiken leddes om i samband med att Gullmarsplan blev sommartorg och den förändringen har varit kvar sedan dess. Torget möbleras om för vintern och vi ställer fram ytterligare sittmöbler och hammockar för en stunds avkoppling.

Öar av rödgran skapar grön värme på torget och i trädlådorna sitter ljung och murgröna sida vida sida. Mitt på torget sprider ljusslingor ett varmt sken som ett tak över hela platsen.

Samarbete för ett tryggare Gullmarsplan

Sommar- och vintertorget på Gullmarsplan är ett resultat av ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar.

Syftet är att utveckla Gullmarsplan och Nynäsvägen och att skapa en trevligare, tryggare och mer öppen plats framförallt för gående, cyklister, boende och besökare. Genom att göra torget till en sommarplats kan olika lösningar testas och utvärderas för framtida, permanenta förändringar.

Vinterplatser

Under vintermånaderna kan du på vinterplatserna njuta av extra sittplatser, vinterväxter och belysning som lyser upp i mörkret.

Vinterplatser

Uppdaterad