Vinterplats: Gullmarsplan

Gullmarsplan är en livlig knutpunkt. Under vintern kan du stanna upp en stund i denna vintrigt ombonade miljö.

Vinterplatsen är stängd

Varje år förvandlas stadens gator och torg när vinterplatserna gör sitt intåg. Nu är vinterplatserna stängda och öppnar igen i slutet av året. En del på samma ställe, andra på helt nya.

Samarbete för ett tryggare Gullmarsplan

Sommar- och vintertorget på Gullmarsplan är ett resultat av ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och andra förvaltningar.

Syftet är att utveckla Gullmarsplan och Nynäsvägen och att skapa en trevligare, tryggare och mer öppen plats framförallt för gående, cyklister, boende och besökare. Genom att göra torget till en sommarplats kan olika lösningar testas och utvärderas för framtida, permanenta förändringar.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vinterplatser

Under vintermånaderna kan du på vinterplatserna njuta av extra sittplatser, vinterväxter och belysning som lyser upp i mörkret.

Vinterplatser

Uppdaterad