Akalla torg

Akalla var en del av ytterskärgården på stenåldern och redan under bronsåldern bodde de första människorna här. År 1970 var Akalla en av de sista delarna i miljonprogrammet.

Det här händer på Akalla torg

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad