Sommarplats: Akalla torg

Akalla torg är ett sommartorg mellan 18 juni och 31 oktober. Här hittar du sköna sittplatser, planteringar i årets färger och vackra pelargonpelare.

Från skärgård till sommartorg

Akalla var en del av ytterskärgården på stenåldern och redan under bronsåldern bodde de första människorna här. År 1970 var Akalla, som ingår i den så kallade Norra Järvastaden, en av de sista delarna i miljonprogrammet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommartorg

Under sommarmånaderna står flera av stadens torg i full blom. På sommartorgen finns en blandning av möbler, växter, belysning och konst. Du hittar även spel och andra aktiviteter på flera av torgen.

Sommarplatser

Uppdaterad