Kajpromenad Söder Mälarstrand

Från Söder Mälarstrands kaj möter du en av de vackraste vyerna av vår stolta huvudstad. Under sommaren finns flera inslag som gör kajen mer spännande.

Söder Mälarstrands kaj stäcker sig hela 2,2 kilometer, från Slussen i öst till Pålsundsbron i väst. Ta en promenad med fina upplevelser i sommar – välkommen till Söder Mälarstrand!

Båttur mellan Söder- och Norr Mälarstrand

Njut av de vackra vyerna från vattnet och ta en tur med Elbåten Zeam som trafikerar mellan Söder –och Norr Mälarstrand.

Kajbalkongen

Fortsätt promenaden och ta sikte på det stora gröna hjärtat vid kajplats 14 där kajbalkongen ligger. Ute på kajbalkongen kommer du närmare vattnet, här kan du stanna till och slå dig ner på sittbänkarna. Under kajbalkongen finns en stor risvase som gör att fiskar kan leka där.

Var med och påverka framtidens Söder Mälarstrand!

Söder Mälarstrand är en av de kajer i staden med störst behov av förbättringar och har därför valts ut som ett av två pilotprojekt och en del av forskningsprojektet StreetForum som ska undersöka metoder för dialog och samverkan mellan föreningar, företagare, fastighetsägare, myndigheter och medborgare vid omvandlingar av gator och platser i städer. Förändringar i täta stadsmiljöer kräver att en mängd aktörer har en gemensam syn på projekten och inom StreetForum testas och utvärderas olika metoder för att uppnå samsyn i inte bara Stockholm utan även Bryssel, Wien och Istanbul.

Du kan vara med och påverka vad framtidens Söder Mälarstrand kan erbjuda.


Ge synpunkter om Söder Mälarstrand

 

Bilder: Kajbalkongen

Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin

Bilder: Res med elfärja

Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin
Foto: Sam Victorin
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad