Sommarplats: Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand är en av årets sommarplatser mellan 15 maj och 25 september. Här finns bland annat kajbalkongen, en flytande brygga som bidrar till både växter och fiskars välmående i Riddarfjärden.

Sommarplatsen är stängd!

Sommarplatserna ställs i ordning mellan april och juni. Då kommer du hitta mer information här om vad som händer på varje plats.

Framtidens Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand är en av de kajer i staden med störst behov av förbättringar och har därför valts ut som ett av två pilotprojekt och en del av forskningsprojektet StreetForum som ska undersöka metoder för dialog och samverkan mellan föreningar, företagare, fastighetsägare, myndigheter och medborgare vid omvandlingar av gator och platser i städer. Förändringar i täta stadsmiljöer kräver att en mängd aktörer har en gemensam syn på projekten och inom StreetForum testas och utvärderas olika metoder för att uppnå samsyn i inte bara Stockholm utan även Bryssel, Wien och Istanbul. 

 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommarkajer

Stockholm är omgivet av vatten, något som gör vår vackra stad ännu mer attraktiv. Staden satsar på att ta till vara kajernas vackra miljöer och erbjuda aktiviteter på dem. Det bidrar till en mer levande stadsmiljö samtidigt som Stockholm fortsätter att utvecklas som sjöfartsstad med rörlig fartygstrafik.

Sommarplatser

Uppdaterad