Sommarplats: Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand var en sommarplats fylld av liv och lek mellan 31 maj och 22 september. Sommarplatsen är nu stängd för säsongen men projektet Framtidens Söder Mälarstrand är fortfarande igång, passa på att tycka till!

Framtidens Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand är en av de kajer i staden med störst behov av förbättringar och har därför valts ut som ett av två pilotprojekt och en del av forskningsprojektet StreetForum som ska undersöka metoder för dialog och samverkan mellan föreningar, företagare, fastighetsägare, myndigheter och medborgare vid omvandlingar av gator och platser i städer. Förändringar i täta stadsmiljöer kräver att en mängd aktörer har en gemensam syn på projekten och inom StreetForum testas och utvärderas olika metoder för att uppnå samsyn i inte bara Stockholm utan även Bryssel, Wien och Istanbul. 

Dela med dig av dina idéer för framtidens Söder Mälarstrand!

Söder Mälarstrand kommer att förändras och utvecklas i framtiden till en mer attraktiv plats för vistelse och rekreation. Klicka på länken och låt oss veta vad du har för idéer om framtidens Söder Mälarstrand!

 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommarkajer

Stockholm är omgivet av vatten, något som gör vår vackra stad ännu mer attraktiv. Staden satsar på att ta till vara kajernas vackra miljöer och erbjuda aktiviteter på dem. Det bidrar till en mer levande stadsmiljö samtidigt som Stockholm fortsätter att utvecklas som sjöfartsstad med rörlig fartygstrafik.

Sommarplatser

Uppdaterad