Sommarplats: Skeppsbron

Skeppsbron återvänder som en sommarkaj även i år, mellan den 4 juni och 25 september. Här kan du njuta av sommaren med utsikt över strömmen bland bekväma möbler och sommarblommor.

På Skeppsbrons sommarkaj finns sköna sittmöbler och fina växter. Här visar vi också upp några av de nya trädarter vi introducerat på gator och i parker i form av en utställning.

Skeppsbrokajens träd

Med nya trädarter skapar vi större mångfald bland träden vilket gör att beståndet blir mer motståndskraftigt mot parasiter och sjukdomar som drabbat några av våra vanliga inhemska arter. Bland de nya träden finns också lite mer ovanliga arter som dessutom bidrar med variation i bladformer och blomning.

Träd är en del av Stockholms stadslandskap. De ger skugga under varma dagar och bidrar dessutom till renare luft och vatten. Det gör de genom att binda koldioxid, rena dagvatten, och genom att deras blad tar hand om luftburna partiklar.

Träden i utställningen på Skeppsbrokajen kommer att planteras ut i våra parker runt om i Stockholm när Skeppsbrons sommarplats stänger. Du kommer snart kunna läsa om vart varje träd kommer flytta i höst.

På parker.stockholm kan du läsa mer om hur Stockholms stad tar hand om våra gatuträd.

Liquidambar styraciflua – Ambraträd

Ambraträdet som kommer från östra USA blir storvuxet och passar därför på större gator. De vackra bladen är stjärnformade och får fina höstfärger.

I Stockholm finns det Ambraträd på Vasagatan 28 utanför det gamla posthuset samt i grönytan vid Västgötagränd 5.

Pyrus calleryana – Kinesiskt päron

Kinesiskt päron, även kallat Chanticleer, växer vilt i södra och östra Kina samt i Vietnam. Arten tål många olika förhållanden vilket gör att det används i staden där andra träd inte klarar sig. Bladen är vackert blanka och friskt gröna, på hösten kan de i varma lägen få sprakande höstfärger. På våren blommar träden vitt.

I Stockholm finns träden på Torsgränd och på Atlasmuren i Vasastan, samt på Segelflygsgatan i Skarpnäck.

Celtis australis – Europeisk bäralm

Arten är vildväxande runt Medelhavet, och är mycket vanlig som stadsträd i Centraleuropa. Den europeiska bäralmen är värmekrävande och behöver en lång och varm sommar för att utvecklas. Barken är slät, bladen vackert gröna med utdragen spets men får inte mycket höstfärger.

Europeisk bäralm finns på Rehnsgatan mellan Döbelnsgatan och Thulegatan i Vasastan, samt på Loviselundsplan i Hässelby.

Zelkova serrata – Japansk Zelkova

Den japanska Zelkovan är vildväxande i Japan, Taiwan och Kina. Den har ett brett vasformigt växtsätt. Bladen är utdraget äggrunda med sågade kanter och är frodigt ljusgröna.

Japansk Zelkova finns på Vasagatans västra sida mellan Östra Järnvägsgatan och Centralplan samt på Vasagatans östra sida mellan Tegelbacken och Klara Vattugränd. I Kista finns de på Haukadalsgatan.

Alnus glutinosa – Flikbladig klibbal

Flikbladig klibbal, även kallad Laciniata, får en rak och genomgående stam. Bladverket hos den flikbladiga klibbalen ger ett ljust och sirligt intryck.

Flikbladig Klibbal återfinns på Lövängsgatan 6

Quercus frainetto – Ungersk ek

Ungersk ek är frekvent förekommande på Balkan med omnejd och lämpar sig väl för det torra och varma klimat som staden innebär. De vackra bladen är mörkgröna på ovansidan och silverludna på undersidan.

Ungersk ek finns på Kistavägen och i Observatorielunden.

Catalpa speciosa – Praktkatalpa

Praktkatalpan är naturligt förekommande i de östra delarna av USA, och är en utpräglad pionjärart. Den har stora bladen som ger träden en frodig karaktär. Blomningen sker i slutet av juli i vitt.

Praktkatalpan är ännu inte planterad i gatumiljö i Stockholm men har flera egenskaper som gör att den mycket väl skulle kunna prövas i stadsmiljö. Vid  Karlaplan finns dess släktning hybridkatalpa Catalpa x erubescens och på Fagningsgatan växer katalpa Catalpa bignonioides.

Koelreuteria paniculata – Kinesträd

Arten härstammar från centrala och norra delarna av Kina. Trädets tolerans för varma och torra förhållanden gör att det lämpar sig väl som gatuträd. Större bestånd finns bland annat i Dresden i Tyskland.

Den blommar med gula plymer i juli–augusti och får sedan slående frökapslar som ser ut som japanska lyktor. Bladen är parbladiga och vid bladutspring orange för att sedan övergå i mörkgrönt.

Kinesträdet är planterat på Norrtullsgatan vid Odenplan, på Klarabergsgatan samt på Magnus Ladulåsgatan vid Västgötagränd.

Fraxinus americana – Vitask

Vitasken, även kallad ”Autumn Applause”,  är en viktig art i de östra skogarna i Nordamerika och bidrar till de starka höstfärgerna som dessa skogar är berömda för. Detta är en amerikansk, pelarformig selektion, som får en vinröd höstfärg.

Denna selektion är ännu inte planterad i staden men Fraxinus americana (Autumn Purple) finns planterad tillsammans med rödasken Fraxinus pensylvanica (Summit) på Fredriksdalstorget i Södra Hammarbyhamnen intill Skansbron.

Liriodendron tulipifera – Amerikanskt tulpanträd

Det amerikanska tulpanträdet växer längsmed Nordamerikas östkust och har en mycket snabb tillväxt som ung då det också utvecklar en genomgående stam. Tulpanträden är släkt med Magnolia och har även de en spektakulär blomning med upprätta klockor. Bladen har dekorativt värde med fyrflikiga blad.

Tulpanträdet finns i Observatorielunden, på Torsplan, på Strandvägen 59–61 samt på Brännkyrkagatan 14.

Så upplever du sommarplatserna

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Sommarkajer

Stockholm är omgivet av vatten, något som gör vår vackra stad ännu mer attraktiv. Staden satsar på att ta till vara kajernas vackra miljöer och erbjuda aktiviteter på dem. Det bidrar till en mer levande stadsmiljö samtidigt som Stockholm fortsätter att utvecklas som sjöfartsstad med rörlig fartygstrafik.

Uppdaterad